7 Tháng Mười Hai, 2021

Blog chia sẻ kiến thức

Vì một tương lai thông thái hơn

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Theo quy định của pháp luật, khi muốn tiến hành quảng cáo mỹ phẩm các doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tại sở y tế. Đây là một thủ tục khá khó khăn với doanh nghiệp nếu không có những hiểu biết nhất định về quy định của pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo. Công ty tư vấn luật Khánh An sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm sau đây.

 

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm chi tiết nhất

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 

  1. Cơ sở pháp lý

 

– Luật quảng cáo 2012

– Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo

– Nghị định 63/2012/NĐ-CP Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

– Thông tư 09/2015/TT/-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của bộ y tế.

 

  1. Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực mỹ phẩm về cơ sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của bộ y tế.

– Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của sở y tế đó.

– Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đó.

Bước 2: Sở y tế tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 5 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị cho đơn vị sửa đổi, bổ sung. Và thời gian cho đơn vị thay đổi hoàn chỉnh hồ sơ là tối đa 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thẩm quyền. Quá thời hạn 90 ngày trên hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực.

Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

 

  1. Thành phần hồ sơ

 

– Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo (theo mẫu)

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

– Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

+ Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình: 1 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 3 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc.

+ Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu:

+ Mẫu quảng cáo sử dụng trong quá trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực, chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian, địa điểm tổ chức.

+ Nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự.

+ Bảng kể tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo).

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

– Số lượng hồ sơ: 1 bộ

 

 

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo đối với mỹ phẩm

– Mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế (theo điểm b, khoản 4 Điều 20 Luật quảng cáo 2012).

– Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP và các nội dung sau đây:

+ Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác.

+ Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

– Có hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật.

Dịch vụ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Dịch vụ giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tại công ty Khánh An

– Tư vấn các quy định pháp luật hiện hành liên quan tới thủ tục xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực mỹ phẩm.

– Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ cho khách hàng.

– Đại diện khách hàng thực hiện giấy phép xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.

Khánh An cam kết cung cấp tới khách hàng dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm với thời gian nhanh nhất và chi phí hợp lý nhất. Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, quý khách vui lòng liên hệ  với công ty chúng tôi qua hotline: 02466 885 821 hoặc 096 987 7894 hoặc email: info@Khanhanlaw.net