18 Tháng Mười, 2021

Blog chia sẻ kiến thức

Vì một tương lai thông thái hơn

Phỏng vấn học bổng du học Hà Lan trường Saxion

Học bổng 4 năm liền học phí chỉ từ 48 triệu – 120 triệu đồng/năm. Chuyển tiếp năm cuối lấy bằng cử nhân tại Hà Lan. Hoàn Cầu Việt Miễn phí dịch vụ.

Trường đại học khoa học ứng dụng Saxion nằm trong top 10 trường các trường đại học tốt nhất của Hà Lan SAXION là trường được đánh giá về chương trình đào tạo và chất lượng giảng dạy có uy tín trên Toàn Cầu, trường có nhiều suất học bổng cho sinh viên khá giỏi.

mkjui

Tạo điều kiện cho sinh viên khá giỏi phỏng vấn trực tiếp với đại diện trường tại Việt Nam để nhận những suất học bổng có giá trị, tiết kiệm được kinh phí học tập, đại diện trường Saxion sẽ phỏng vấn trực tiếp học sinh tại vp Hoàn Cầu Việt.