18 Tháng Mười, 2021

Blog chia sẻ kiến thức

Vì một tương lai thông thái hơn

Dịch vụ làm giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là gì. Đối tượng cần thực hiện về thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dịch vụ làm giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Dịch vụ làm giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Hầu hết các quy định đều đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, vì vậy, công ty tư vấn Khánh An tự hào khi đồng hành cùng quý doanh nghiệp thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động. Đây là quy định hiện hành tại Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Chỉ một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thực phẩm bao gói sẵn, Nhà hàng trong khách sạn, bếp ăn tập thể…không phải cấp Giấy chứng nhận VSATTP sau đây:

Các bước xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Để được cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1: Chủ cơ sở và các nhân viên trực tiếp và gián tiếp tiếp xúc với thực phẩm phải đi tập huấn và thi lấy Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP.

Bước 2: Sau khi có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP, Cơ sở nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tùy theo lĩnh vực hoạt động cụ thể.

Cơ sở phải gửi hồ sơ đề nghị và làm kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến cơ quan có thẩm quyền. Bộ hồ sơ bao gồm:

Đối với tổ chức:

 • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
 • Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí;

Đối với cá nhân:

 • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
 • Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí.

Hướng dẫn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

1) Trình tự thực hiện

 • Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật;
 • Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Thời gian nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6;
 • Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Thời gian trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

2) Cách thức thực hiện

Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Công Thương.

Thành phần, số lượng hồ sơ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất thực phẩm;
 • Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thực về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định;
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận sửa khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan y tế cấp quận/huyện cấp theo quy định.
 • Số lượng hồ sơ: 02 (Hai) bộ.

Thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ.

4) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

5) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

6) Lệ phí xin cấp giấy chứng nhận

Theo Quyết định 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

Mức thu phí thẩm định:

 • Cơ sở có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm: 200.000 đồng;
 • Cơ sở có sản lượng từ 20 đến nhỏ hơn 100 tấn/năm: 300.000 đồng;
 • Cơ sở có sản lượng từ 100 đến nhỏ hơn 500 tấn/năm:400.000 đồng;
 • Cơ sở có sản lượng từ 500 đến nhỏ hơn 1000 tấn/năm:500.000 đồng
 • Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên: 500.000 đồng (cứ tăng thêm 20 tấn/năm cộng thêm 100.000 đồng).

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép: 50.000 đồng/Giấy phép.

7) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai xin cấp giấy chứng nhận

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định);
 • Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định).

8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận

 • Điều kiện về chủ thể kinh doanh: Là thương nhân có đăng ký sản xuất thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương trên địa bàn;
 • Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người: theo quy định hiện hành của pháp luật.

9) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận

 • Luật Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
 • Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Công Thương;
 • Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Khánh An

Tư vấn giấy phép chứng nhận an toàn thực phẩm
Tư vấn giấy phép chứng nhận an toàn thực phẩm

Khánh An sẽ phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan của quý khách hàng để chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ sau đây:

 • Cử nhân đến kiểm tra đơn vị, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ tài liệu, tư vấn điều kiện hợp lệ để được cấp giấy chứng nhận;
 • Đặt lịch học tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm;
 • Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Cùng cơ sở tiếp đoàn kiểm tra;
 • Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng.

Hiện nay, công ty tư vấn luật Khánh An hỗ trợ mọi thủ tục giấy tờ nhanh và đầy đủ nhất. Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả cao là những giá trị mà chúng tôi mang lại. Hãy liên hệ qua hotline: 02466 885 821 hoặc 096 987 7894

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN
Địa chỉ: Số 85, phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: 02466.885.821 – 02466.885.821
Email: info@khanhanlaw.net
Website: https://khanhanlaw.com