20 Tháng Mười, 2021

Blog chia sẻ kiến thức

Vì một tương lai thông thái hơn

Đầu tư định cư Mỹ theo diện nhận Thẻ xanh

Cần lưu ý điều gì khi nộp hồ sơ đầu tư Mỹ theo diện EB-5

Eb-5 là chương trình đầu tư Mỹ cho các nhà đầu tư nước ngoài theo diện nhận thẻ xanh, một hình thức định cư hợp pháp nhanh nhất trên đất Mỹ. CHương trình mang lại lợi ích rất lớn cho cả nhà đầu tư cũng như chính phủ Mỹ nhưng hầu như không mấy ai quan tấm đến việc nộp hồ sơ như thế nào?

Các công việc trực tiếp và gián tiếp trong là gì?

Chương trình EB-5 có quy định các phần đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 công ăn việc làm cho công dân Mỹ bao gồm công việc trực tiếp và gián tiếp. Công việc trực tiếp là công việc có lương cơ bản chính thức, công việc gián tiếp là những công việc ăn lương trên sản phẩm và dịch vụ họ mang đến cho doanh nghiệp.

Đầu tư định cư Mỹ theo diện nhận Thẻ xanh

Đầu tư định cư Mỹ theo diện nhận Thẻ xanh

Tiêu chuẩn để Chính Phủ Mỹ công nhận các dự án cho chương trình EB-5

Dự án muốn tham gia vào EB-5 phải được trình duyệt về số vốn đầu tư, vốn huy động, số lượng công việc tạo ra, dự án đang trong khu vực chính phủ kêu gọi tạo công ăn việc làm cho cư dân địa phương… Nếu không đủ điều kiện thì chính phủ sẽ từ chối hồ sơ và không duyệt cho các nhà đâu tư EB5 tham gia vào dự án.

Lợi ích của chủ đầu tư khi đầu tư theo diện EB5

Chủ dự án muốn vay tiền với lãi suất thấp từ các nhà đầu tư EB5 (họ chỉ trả lãi suất từ 0,5 – 2% năm) so với ngân hàng. Luật sư muốn lấy các dự án này giới thiệu với khách hàng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện được chương trình EB-5. Đây là hợp tác có lợi cho 2 bên, cả nhà đầu tư và Chính phủ Mỹ.

Khi nhà đầu tư muốn thưc hiện đầu tư cá nhân (1.000.000 USD), muốn tự quản lý số tiền mình đầu tư: Nhà đầu tư EB-5 không nên đầu tư tự doanh, vì phải gánh chịu cả 2 áp lực về doanh số và duy trì số lượng 10 công việc cho công dân Mỹ.

Thẻ xanh có hạn mức không?

Thẻ xanh có hạn mức không?

Thẻ xanh có hạn mức không?

 + Thẻ xanh có Điều kiện: Được cấp cho 02 năm định cư đầu tiên.

+ Thẻ xanh vĩnh viễn: Được cấp sau 02 năm khi nhà đầu tự đáp ứng các yêu cầu từ Chính phủ Mỹ

Để được gia hạn thẻ xanh, nhà đầu tư cần chứng minh ý định định cư và thời gian lưu trú tại Mỹ cần thiết.

Sau khi đầu tư nhà đầu tư có quyền sống tại bất kỳ nơi đâu tại nước Mỹ, không phụ  thuộc vào dự án phải đặt tại đâu.

Trên đây là một điều kiện cũng như lưu ý khi thực hiện đầu tư Mỹ theo diện nhận Thẻ xanh, nhà đầu tư bỏ túi để hoạt động đầu tư định cư Mỹ tốt nhất.