Phân biệt biên dịch và phiên dịch trong dịch thuật Việt – Anh

''Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh

Đối với nghề dịch thuật Việt Anh nói riêng và dịch thuật nói chung, mục tiêu hướng đến của người làm nghề chuyển ngữ là truyền đạt thông điệp của bản gốc đến cho người tiếp nhận một cách chính xác, dễ hiểu. Điểm chung giữa họ là có sự yêu thích đối với ngôn ngữ và các nền văn […]