Tư vấn lựa chọn máy gặt Kubota phù hợp với nhu cầu sử dụng

''

Việt Nam ứng dụng máy gặt đập Kubota vào sản xuất nông nghiệp Việt Nam đang bắt đầu tiến trình đưa máy móc vào hỗ trợ phát triển nông nghiệp, khoảng 3 năm trở lại đây các loại máy đập lúa thông thường đã ngày càng ít xuất hiện trên các ruộng lúa hơn, thay vào đó là các loại […]