Phỏng vấn đầu tư định cư EB5

''

Chương trình eb5 của Mỹ đã và đang là giấc mơ của nhiều nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế. Mong muôn được xét duyệt và thông qua để định cư Mỹ. Nếu muốn đầu tư định cư eb5 bạn cần chú ý: Chuẩn bị kỹ trước cuộc phỏng vấn đầu tư định cư Mỹ diện đầu tư + Đến […]

Chương trình đầu tư, visa Mỹ (II)

''

Những lợi ích từ chương trình định cư Mỹ EB-5 – Được tự do sinh sống, làm việc, kinh doanh bất cứ nơi nào trên lãnh thổ nước Mỹ – Được tư do ra vào, đi lại ở Mỹ – Được phép bão lãnh người thân nếu chứng minh được thu nhập – Hoàn vốn 100%  sau 5 năm – […]